Vad betyder Mikrofilm?

starkt förminskad reproduktion av böcker, tidningar osv. på en filmrulle

Synonym till Mikrofilm?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Krax, Kunnig, Hesperisk, Kalander, Kolonist, Nersolkad, Seriff