Vad betyder Mikrofilm?

starkt förminskad reproduktion av böcker, tidningar osv. på en filmrulle

Synonym till Mikrofilm?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Spotskhet, Penninghandlare, Viv, Infallsvinkel, Patenterad, Vitsvanshjort, Sadel