Synonym till Merparten?

störst del, huvuddel, huvudpart


Slumpvalda ord:

Partita, Introspektion, Substrat, Skenbehandling, Lingeri, Beruskad, Praktikalitet