Synonym till Merparten?

störst del, huvuddel, huvudpart


Slumpvalda ord:

Selektera, Nyligen, Intig, Pensionsgrundande, Baspelare, Grinighet, Tidsbild