Vad betyder Mened?

Mened är inom flera länders rättssystem ett brott varigenom den som avgivit vittnesed inför domstol, sedan i sitt vittnesmål ljuger på ett sådant sätt att detta påverkar målets utgång. Påföljden är vanligtvis fängelse. Man skiljer på mened och på att vägra besvara en fråga under huvudförhandling. I det sistnämnda fallet kan häktning komma i fråga. Den som ljuger i en rätteg.. Läs vidar på Wikipedia

brottet att under ed lämna osann uppgift eller förtiga sanningen: begå mened

Synonym till Mened?

medvetet falsk ed, falsk utsaga, falskt vittnesbörd


Läs mer om "Mened" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Procentare, Avdagata, Kotteri, Gadolinium, Negerande, Relikt, Fixpunkt