Vad betyder Meddelande?

Ett meddelande är en välavgränsad mängd av information som delas och överförs i olika former av kommunikation. Meddelandet är avsedd till en eller en grupp av mottagare och kommer från en eller en grupp avsändare. Ett meddelande kan överföras med hjälp av olika meddelelsemedel, till exempel tal, bilder eller skrift. Ett utbyte av meddelanden bildar en konversation. Ordet är bildat av .. Läs vidar på Wikipedia

upplysning, rapport, underrättelse: meddelande från skattemyndigheten; får jag lämna ett meddelande (för vidarebefordran) || -t; -n

Synonym till Meddelande?

underrättelse, tillkännagivande, information, upplysning, meddelelse, uppgift, besked, notifikation, skrivelse, rapport, PM, anmälan, bud, avi, notis, hälsning, mejl, sms


Läs mer om "Meddelande" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Edlig, Okben, Skandalisera, Stick, Brasilianska, Uppodling, Kallras