Vad betyder Materialisera?

förkroppsliga; materialisera sig ta kroppslig gestalt; förverkligas || -de

Synonym till Materialisera?

förkroppsliga, ge mänsklig form åt


Slumpvalda ord:

Karda, Klubbstol, Centraldirigering, Halveringstid, Skogsbruk, Telekom, Uttalad