Vad betyder Manschettproletariat?

(mest historisk term) lågavlönade tjänstemän som samhällsklass

Synonym till Manschettproletariat?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ertappa, Lager, Begiven, Tillgodoseende, Kritiskt, Chargerad, Ankring