Vad betyder Mo?

Mo kan syfta på: Mo (jordart) – en jordart enligt äldre svensk terminologi Moskog – skog på podsoljord där det översta markskiktet består av förna och humus MO Militieombudsman – en av riksdagens ombudsmän 1915–1968 Mo (film) – en amerikansk film från 2007 The Mo – en svensk musikgrupp Mo – ett fiktivt land i granne med Landet Oz Mo – kemiskt teckent för grundämnet Molyb.. Läs vidar på Wikipedia

se militieombudsmanen finsandig jordart: grovmo och finmo || -ngrusig, torr skogsmark, tallhed || -n; -ar

Synonym till Mo?


1. sandig skogsmark, sandhed, tallhed, hed
2. sandjord, finsand, pinnmo


Läs mer om "Mo" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Floristik, Behagsjuk, Vislig, Lekyt, Kofferdi, Adjektivisk, Luftskeppskabin