Vad betyder Lunga?

För den skotska ön, se Lunga (ö) Lungan (Lat. pulmo) är det organ hos de ryggradsdjur som andas luft, som har som främsta uppgift att syresätta blodet och avsöndra vissa restprodukter, framförallt koldioxid. Medicinska termer som har med lungorna att göra börjar ofta med pulmo-, från latinets pulmo ("lunga"). == Människans lungor == Människans lungor är inneslutna i en lungsäck va.. Läs vidar på Wikipedia

andningsorgan hos däggdjur (inklusive människan), fåglar, kräl- och groddjur || -n; lungor

Synonym till Lunga?

andningsorgan; syreproducerande grönområde; stadens lungor stadens parker


Läs mer om "Lunga" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ointelligent, Utskicka, Slampa, Kollusion, Privilegium, Takfot, Endokrinolog