Vad betyder Livsleda?

det att vara trött på livet || -n

Synonym till Livsleda?

livströtthet, melankoli, depression, svårmod, spleen, dysterhet, tungsinne, pessimism, svarthåga, mjältsjuka


Slumpvalda ord:

Audionom, Realgenus, Engagera, Fullkomna, Bonntur, Pilk, Matregler