Vad betyder Livmoder?

Livmodern, uterus eller hyster, är ett honligt sexualorgan som finns hos alla däggdjur med undantag av kloakdjuren. Kved är ett något ålderdomligt ord för livmoder. Hos primitiva däggdjur som pungdjur förekommer könsorganen i dubbel uppsättning bredvid varandra, varje livmoder är en kraftig muskel med två öppningar, dels en uppåt mot äggledaren, dels nedåt mot livmoderhalsen (cervi.. Läs vidar på Wikipedia

organ hos kvinnan där barn blir till (ägget utvecklas till foster) || -n; -mödrar

Synonym till Livmoder?

uterus, kved


Läs mer om "Livmoder" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Spring, Inlyssnande, Styrfart, Sorgemusik, Transparent, Taipan, Flammig