Vad betyder Likrikta?

rikta åt samma håll; ge enhetlig inriktning åt (åsikter, tidningspressen); (term i fysiken) förvandla växelström till likström

Synonym till Likrikta?

rikta åt samma håll, enkelrikta; göra enhetlig, standardisera, uniformera, typisera, nivellera


Slumpvalda ord:

Huvudhandling, Generalprevention, Likafullt, Lingvist, Uppskjutning, Biotit, Inrangera