Vad betyder Legation?

En legation (från latinet: legātio ’beskickning’, ’uppdrag’, av lēgo ’skicka som sändebud’, ’förordna, ’utnämna’) är en numera sällan förekommande benämning på beskickning i främmande stat. Chefen för en legation benämns envoyé. Medan det tidigare uppfattades som en särskild hedersbevisning att en beskickning erhöll rang av ambassad, ansågs det vid diplomatkonfe.. Läs vidar på Wikipedia

diplomatisk representation av lägre grad än ambassad || -en; -er

Synonym till Legation?

diplomatisk representation, beskickning


Läs mer om "Legation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skomakarrealism, Sting, Utrucklad, Festivitas, Implantation, Upphopp, Epistel