Vad betyder Ledsamhet?

det att vara ledsam; något ledsamt; här vilar inga ledsamheter här är det bara trevligt || -en; -er

Synonym till Ledsamhet?

sorglighet, tråkighet, bekymmer, obehag; långtråkighet, tristess


Slumpvalda ord:

Debacle, Sannskyldig, Objektsform, Detaljbelysning, Reversion, Autobahn, Luffning