Vad betyder Leddjur?

Leddjur (Arthropoda) är en stam inom djurriket som omfattar så varierande djurgrupper som insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur. Leddjuren är jordens artrikaste stam, omkring 80 procent av alla beskrivna djurarter beräknas vara leddjur. Sammantaget finns över en miljon kända arter av leddjur, av vilka de flesta är insekter. I Sverige finns det 29.060 kända arter. Benämningen.. Läs vidar på Wikipedia

individ av en stam ryggradslösa djur med vanligen treledad kropp (hit hör bland annat insekter, spindeldjur och kräftdjur)

Synonym till Leddjur?

insekt


Läs mer om "Leddjur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sufficiens, Sandpappra, Illegalitet, Intimisering, Skvallersjuk, Knegare, Omansk