Vad betyder Laryngal?

Laryngal kan avse: Laryngal – ett språkljud som bildas genom att stämläpparna (stämbanden) förs samman, se glottal konsonant laryngalteorin – en språkhistorisk teori om det indoeuropeiska urspråket.. Läs vidar på Wikipedia

(om språkljud) som bildas genom tillslutning eller förträngning av röstspringan || -tlaryngalt ljud || -en; -er

Synonym till Laryngal?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Skylift, Board, Padda, Konsonant, Snabbuss, Niding, Dussinvara