Vad betyder Lapidarstil?

Lapidarstil (från latinets lapis = sten), stenstil syftade ursprungligen en stil som användes för steninskrifter och liknande, bestående av stora bokstäver, främst latinska inskrifter. Efter uttryckssättet på dylika inskrifter kallas ofta en korthuggen och kärnfull framställningsform lapidarstil. == Källor == Carlquist, Gunnar, red (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 16. Malmö: Svensk Upp.. Läs vidar på Wikipedia

kortfattad och kärnfull stil (som i en inskrift på sten)

Synonym till Lapidarstil?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Feniciska, Springflicka, Eumenid, Farbroderlig, Kalksten, Fraseologi, Livsbejakare