Vad betyder Landskapsarkitekt?

En landskapsarkitekt arbetar på olika sätt med den yttre miljön. Utbildningen i Sverige tar 5 år (300 högskolepoäng) och äger rum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och dess filial i Alnarp. Landskapsarkitektur handlar om främst fysisk planering och gestaltning (utformning) av stadens platser, till exempel torg, gaturum, parkeringsplatser, parker, trädgårdar och grönområ.. Läs vidar på Wikipedia

person som planerar och formar landskapet i samband med att det utnyttjas ekonomiskt

Synonym till Landskapsarkitekt?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Knulla, Pojke, Hotbild, Relikt, Torsion, Wienerschnitzel, Katig