Synonym till Landbacke?

på landbacken på fasta marken, på land


Slumpvalda ord:

Inlasad, Inklarera, Siffergranskning, Buktaleri, Oortodox, Dumstrut, Indoktrinering