Vad betyder Kvitto?

Ett kvitto är en bekräftelse att en person eller en organisation har betalat för en vara eller en tjänst. Bekräftelsen är skriven på papper. Ett mottagningskvitto eller en kvittens avser oftast ett bevis på att varan eller tjänsten är mottagen. Vid ett köp brukar följande information finnas med på kvittot: Säljarens namn och adress Organisationsnummer Datum och klockslag Artikelnamn .. Läs vidar på Wikipedia

betalnings- eller mottagningsbevis; (bildlig betydelse) bekräftelse: få kvitto på att man duger || -t; -n

Synonym till Kvitto?

kvittens, mottagningsbevis, betalningsbevis; verifikation, verifikat, bekräftelse, intyg, bevis; bong, nota; biljett, kupong


Läs mer om "Kvitto" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fartyg, Hafsverk, Patricisk, Noruz, Tariff, Stalagmit, Uppfyllelse