Vad betyder Kreditupplysning?

Med kreditupplysning menas "[...] uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. [...]" 2 § Kreditupplysningslag (1973:1173) Uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till någon för att användas i dennes kreditupplysningsverksamhet anses dock inte som kreditupplysning. == Samm.. Läs vidar på Wikipedia

se soliditetsupplysning

Synonym till Kreditupplysning?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Inspektor, Intervju, Suvenir, Morfin, Suffigera, Slungare, Touchmetoden