Vad betyder Kreditivbrev?

Kreditivbrev, fullmakt från en statschef till en ambassadör att representera landet hos främmande makt. Kreditivbrevet lämnas till mottagarlandets statschef i samband med att ambassadören tillträder sitt uppdrag. Överlämnandet kallas ackreditering och sker normalt under högtidliga och ceremoniella former. En återkallelse av ambassadörsfullmakt kallas rappellbrev (även lettre de rappel).. Läs vidar på Wikipedia

kreditiv fullmakt för ett diplomatiskt sändebud vilken av sändebudet överlämnas till statschefen i tjänstgöringslandet

Synonym till Kreditivbrev?

kreditiv


Läs mer om "Kreditivbrev" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Smilfink, Makaber, Babe, Miljonprogrammet, Letal, Avtrubbning, Skraltig