Vad betyder Korund?

Korund (ibland kallat harmofan) är ett mineral bestående av aluminiumoxid. Korund förekommer sparsamt i vissa bergarter såsom marmor, glimmerskiffer och någon gång i gnejs. Ädelstenarna rubin och safir består av korund. Rubin är den röda varianten av materialet, blå korund kallas safir, gul korund kallas gul safir eller orientalisk topas, violett korund orientalisk ametist eller violett.. Läs vidar på Wikipedia

ett hårt mineral (använt som slipmedel); ädelsten: röd korund rubin, blå korund safir || -en; -er

Synonym till Korund?

slipmedel; ädelsten; blå korund safir; röd korund rubin


Läs mer om "Korund" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Brochette, Tandprotes, Pund, Klyka, Toffelblomma, Bebyggelse, Taj