Vad betyder Kontanter?

Kontanter är fysiska pengar som mynt och sedlar. De utges ofta av en centralbank, där staten står garant för deras värde, men har särskilt historiskt även givits ut av privata banker. Med kontant betalning avses att betalningen sker samtidigt som varan eller tjänsten levereras. I utvidgad betydelse innebär det att betalningen inte behöver ske sker just med sedlar och mynt, utan kan ocks.. Läs vidar på Wikipedia

(pluralis) reda pengar

Synonym till Kontanter?

(pl.) reda pengar, kontanta pengar, likvida medel, likvider, mynt och sedlar, pengar, kosing, cash


Läs mer om "Kontanter" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Luttring, Populas, Streta, Speedad, Dubbeltydighet, Rockdans, Korta