Vad betyder Konservatism?

"Konservativ" hänvisar hit. Se konservativt fält för det fysikaliska begreppet. Konservatism (av latinets conservare, bevara) är en politisk idétradition som kom till uttryck hos den irländska filosofen Edmund Burke och hans kritik av den franska revolutionen och de idéer som den stod för. Joseph de Maistre är en annan centralgestalt för idétraditionen. Uttrycket konservatism myntades a.. Läs vidar på Wikipedia

politisk åskådning ('höger') som motsätter sig stora förändringar av samhället || -en

Synonym till Konservatism?

konformism, reaktion


Läs mer om "Konservatism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sibetkatt, Schysst, Futurum, Lustresa, Gudsdom, Rationalism, Ljuvlighet