Vad betyder Konfidens?

mått på riktigheten i en statistisk beräkning, till exempel konfidensintervall felmarginalen för en statistisk skattning || -en

Synonym till Konfidens?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Stoj, Barnkammare, Belgier, Lyckopiller, Urartad, Zygot, Stilla