Vad betyder Konception?

befruktning(det att få) en idé, ett uppslag (till skapande arbete); uppfattning || -en; -er

Synonym till Konception?


1. befruktning, avlelse
2. skapelseidé, uppslag; uppfattning, begrepp


Läs mer om "Konception" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dumheter, Kursstegring, Philodendron, Blaserad, Tortilla, Sjukvagn, Fluorit