Vad betyder Kolesterol?

Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol. Namnet kommer från grekiskans chole som betyder galla och stereos, fast; när man först identifierade ämnet var det i fast form i gallstenar. Det kemiska suffix.. Läs vidar på Wikipedia

(avstavas kole-sterol) fettämne i kroppen och i många födoämnen (kan upplagras bland annat i kärlväggen och anses förorsaka åderförkalkning) || -en

Synonym till Kolesterol?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Yang, Dryck, Infrusen, Flyer, Epikureisk, Intryckt, Trafikkort