Synonym till Kolbox?

bunker


Slumpvalda ord:

Kodifiera, Veckig, Pest, Soldathorder, Ona, Motig, Stridsskrift