Vad betyder Knapphet?

Knapphet är ett begrepp inom nationalekonomi som beskriver det grundläggande ekonomiska problemet där människor har obegränsade önskemål och behov i en värld av begränsade resurser. Det innebär en teori som har antagandet att det i princip aldrig kommer att finnas tillräckligt med land, mat, vatten, fordon, pengar eller liknande för att tillfredsställa de behov som människor har. En .. Läs vidar på Wikipedia

(på resurser och dylikt) brist, otillräcklighet || -en

Synonym till Knapphet?

brist, otillräcklighet, ringa tillgång


Läs mer om "Knapphet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Snajdig, Byggbod, Skrattretande, Inbillningsfoster, Bergrester, Tvivlare, Silvrad