Vad betyder Katet?

Katet (plural kateter) kallas var och en av de sidor i en rätvinklig triangel som bildar den räta vinkeln. Motstående sida till den räta vinkeln kallas hypotenusa. Pythagoras sats ger ett samband mellan storleken på sidorna i en rätvinklig triangel... Läs vidar på Wikipedia

var och en av kortsidorna i en rätvinklig triangel || -en; -er

Synonym till Katet?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Riksstat, Fraktsedel, Body, Facit, Artikulera, Curare, Eufori