Synonym till Kardmaskin?

karda


Slumpvalda ord:

Tipspromenad, Stinkfly, Orka, Canyon, Uppslagsbok, Stympare, Grupptalan