Vad betyder Karcinom?

elakartad svulst, cancer || -et el. -en; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Karcinom?

(med.) elakartad svulst, tumör, cancer


Slumpvalda ord:

Infibulation, Kappa, Svarttaxi, Kork, Siffran, Tripod, Ockrare