Vad betyder Kapital?

Kapital, från latinets capitalis, "som gäller huvudet", "framstående", från caput, "huvud", på samma språk, är ett begrepp inom ekonomin. Från början var det en benämning på en fond som gav ränta som avkastning. Idag kan termen även avse flera tillgångar och tillgångar, och därigenom allt som kan ge en avkastning. Termen utgörs av någon form av värde som kan sysselsättas för a.. Läs vidar på Wikipedia

fullständig, genomgripande: ett kapitalt misstag || -t
mark med mera || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Kapital?


adj.
fullständig, genomgripande, väldig, betydande, kolossal

subst.
pengar, förmögenhet, tillgångar, rikedom, besparingar, fonder, resurser


Läs mer om "Kapital" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kofferdamm, Metallblandning, Elittrupp, Velvetin, Impulsivitet, Akterseglad, Ltg