Vad betyder Justerare?

person som utsetts att justera protokoll || -n; pl., best pl. -arna

Synonym till Justerare?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Optima, Reaktans, Uttala, Mammografi, Geriater, Spontan, Helylle