Vad betyder Italiker?

Italiker eller italer var de forntida folk inom det nuvarande Italiens område på Apenninska halvön som talade den typen av indoeuropeiska språk som kallas italiska språk. Italikerna vandrade förmodligen in i Italien. Först kom latinare och falisker. Senare italiska folk var sikuler, umbrer, picener, sabiner, samniter, lukaner och bruttier. Tidigare forskning nämner även andra italiker, n.. Läs vidar på Wikipedia

se italer || -n; pl. =

Synonym till Italiker?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Artistnamn, Bergslag, Bilringar, Bergsbruk, Kartograf, Visserligen, Frambringa