Vad betyder Invertebrat?

se evertebrat || -en; -er

Synonym till Invertebrat?

(mindre brukl.) evertebrat, ryggradslöst djur


Läs mer om "Invertebrat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skuggbudget, Urberg, Vrak, Obetydligare, Allround, Fingervante, Mykolog