Vad betyder Inskott?

något som skjuts in i eller mellan något annat

Synonym till Inskott?

parentes


Slumpvalda ord:

Frosch, Analgetikum, Sapienti, Morla, Joner, Sloda, Kanske