Vad betyder Inkurans?

Inkurans är en värdeminskning av en vara beroende på att den är skadad, tekniskt eller modemässigt föråldrad eller liknande. Vid försäljning av en inkurant vara kan rabatt förekomma. När ett varulager värderas inför exempelvis ett bokslut måste hänsyn tas till inkurans. Enligt inkomstskattelagen kan man göra en generell nedskrivning på hela lagret på f n (2009) 3 % på anskaffnin.. Läs vidar på Wikipedia

värdeminskning hos en vara som blivit mera svårsåld på grund av ålder, skada eller dylikt || -en

Synonym till Inkurans?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Erigera, Utskilja, Felparkeringsavgift, Sabb, Heretisk, Moderjord, Krustad