Vad betyder Inkompetens?

det att inte uppfylla kraven, inte kunna klara av något.

Synonym till Inkompetens?

oskicklighet, oförmåga, oduglighet; obehörighet
Motsatsen till Inkompetens

kompetens


Slumpvalda ord:

Turkmen, Robbert, Kriga, Lutinstrument, Parallelltrapets, Kodifikation, Examinera