Vad betyder Incitament?

Ett incitament är en anledning för någon att utföra en viss handling. Lön i form av pengar är exempelvis ett incitament för att arbeta. Statliga åtagen i form av skatt och bidrag har också i vissa fall ett syfte till incitament, till exempel syftar barnbidrag till att öka den nationella nativiteten. Incitament är något som stimulerar önskvärt beteende. Exempel: Om man ska lära en hu.. Läs vidar på Wikipedia

något som ger en lust att göra en viss sak, stimulans || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Incitament?

stimulans, eggelse, sporre, drivfjäder, retmedel, morot, uppmuntran, kick, utmaning, drivkraft, initiativ


Läs mer om "Incitament" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Velar, Bedyra, Ransonera, Fysiker, Trilogi, Fildelning, Desertering