Vad betyder Imperator?

Imperator (latin för "befälhavare" och "diktator") är en titel härstammande från antikens Rom, som också användes som officiell titel (император) på Rysslands tsarer under åren 1721–1917. == Imperator under Romerska republiken == Imperator var en titel som tilldelades en segrande fältherre (genom tillrop av soldaterna) efter en överväldigande seger. Detta var nödvändigt.. Läs vidar på Wikipedia

(titel för (romersk)) kejsare || -n; -er [-to:-]

Synonym till Imperator?

kejsare, härskare


Läs mer om "Imperator" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Publicist, Matzot, Trumpetare, Medbrottsling, Skruvhopp, Slinkig, Avenbok