Vad betyder Impedans?

Elektrisk impedans är det elektriska motståndet för en växelström och mäts i SI-enheten ohm (Ω). Impedansen består av två mot varandra vinkelräta (ortogonala) komponenter, en resistans och en reaktans. Reaktansen hos en krets uppvisar endera induktiv eller kapacitiv karaktär och orsakar en fasvridning mellan spänning och ström i intervallet -90° till +90°. Om resistansen betecknas .. Läs vidar på Wikipedia

elektriskt motstånd (se även resistans) || -en

Synonym till Impedans?

elektriskt motstånd, ledningsmotstånd, resistans


Läs mer om "Impedans" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Haitisk, Kammarskrivare, Supa, Fennek, Paralympisk, Uppgiva, Din