Vad betyder Immunitet?

Immunitet kan syfta på: Immunitet (biologi) – en medicinsk term som beskriver den situation som råder när en organism har tillräckligt med biologiska skyddsmekanismer Immunitet (juridik) – en person inte kan åtalas för brottslig gärning även om preskriptionstiden för brottet ej gått ut eller historiskt den vissa privilegierade stånd tillkommande frihet från bestämda allmänna skyl.. Läs vidar på Wikipedia

oemottaglighet: vattkoppor ger livslång immunitet diplomatisk immunitet diplomaters rätt till frihet från straff och beskattning med mera i värdlandetvisst skydd mot åtal för statschef eller riksdagsledamöter || -en

Synonym till Immunitet?


1. oemottaglighet, okänslighet; smittskydd, skydd
2. undantagsrätt, okränkbarhet


Läs mer om "Immunitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ner, Oblyghet, Harakiri, Kontrakt, Veckopress, Remissvar, Solvera