Vad betyder Id?

Id eller ID kan avse: id, latin för "det", begrepp inom psykoanalys, se detet, jaget och överjaget. id – en förkortning av latinets idem. Används i bibliografier med betydelsen "samma verk som ovan", liknande ibidem. id (fisk) – en karpfisk Id – ett fiktivt land där den tecknade serien Trollkarlen från Id utspelar sig Id Software – ett amerikanskt datorspelsföretag baserat i Mesquit.. Läs vidar på Wikipedia

en karpfisk || -en; -ar
identitetskort || id:t; id:n

Synonym till Id?

karpfisk
(åld.) flit, strävan, trägenhet, idoghet, knog
[i:de:] el. ID identitetshandling, id-kort, legitimation, leg


Läs mer om "Id" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Mjukispappa, Gallra, Verkningsfullhet, Plexiglas, Ferier, Skyldring, Bakteriologi