Vad betyder Hyvel?

Hyvel är ett verktyg med ett eller flera utskjutande skärstål som används för att skära bort (alternativt jämna till) det yttersta lagret på ett ämne av trä. En traditionell handhyvel består av en handtagsförsedd stock av hårt träslag, gärna bok. Stocken har försetts med ett speciellt utformat hål. I detta hål nedstickes stålet, som fasthålles i ett noga injusterat läge med hj.. Läs vidar på Wikipedia

snickarverktyg som skär tunna spånor och jämnar ytan; verktyg som skär av på ytan av något: väghyvel, osthyvel, rakhyvel || -n; hyvlar

Synonym till Hyvel?

rubank, handhyvel, planhyvel; hyvelmaskin; rakhyvel; osthyvel


Läs mer om "Hyvel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Riskspridning, Redbar, Utarmning, Sekunda, Biotit, Krukgods, Kanonform