Vad betyder Hypotes?

En hypotes är ett kvalificerat antagande om verkligheten. En hypotes är normalt bara intressant om man använder den i hypotesprövning eller hypotetisk deduktion, då man kan avgöra om hypotesen gett en sann eller falsk bild av verkligheten. Jämför även ad hoc-hypotes. Inom matematiken brukar även en hypotes benämnas förmodan eller antagande. == Se även == Teori Experiment Tes.. Läs vidar på Wikipedia

antagande (som man skall pröva) || -en; -er

Synonym till Hypotes?

antagande, förklaringsförsök, teori, förmodan


Läs mer om "Hypotes" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Liktorn, Hjort, Kroka, Drivande, Controller, Luckring, Yrkesskribent