Vad betyder Hoveri?

Hoveri kallades det arbete som fästebönder fick utföra åt sin godsägare. Hoveri förekom i Danmark och de svenska landskap som tillhört Danmark. Ursprungligen hette detta arbete dagsverke och var huvuddelen av bondens ersättning för sin jordlott. Under medeltiden var omfattningen måttlig men när adeln ökade sina egendomar på 1500-talet ökade hoveriskyldigheten. När böndernas frihet .. Läs vidar på Wikipedia

(historisk term) danska bönders skyldighet att göra dagsverken vid godsherrens huvudgård || -et

Synonym till Hoveri?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Droga, Kryptisk, Telepatisk, Slafs, Dryghet, Gotiska, Oliktyding