Vad betyder Homunculus?

Termen homunculus, ibland homonculus, (plural homonculi) syftar på "liten människa". == Inom folktro == Ordet verkar ha använts först hos Paracelsus, läkare och alkemist född 1493, som påstod sig ha tillverkat en sådan. Enligt beskrivningen var den ca. 30 cm. hög, utförde enkla befallningar ungefär som en golem men vände sig efter ett tag mot sin skapare och rymde. Senare kom ordet .. Läs vidar på Wikipedia

en på kemisk och magisk väg skapad liten människa (enligt vad man trodde under senmedeltid och renässans) (i medeltida konst) framställning av ett barn med samma kroppsproportioner som hos en vuxen människa || en h.

Synonym till Homunculus?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kapitalvara, Trilogi, Isdans, Statuera, Boliviansk, Kosmodrom, Anderik