Vad betyder Homeostas?

Homeostas, av grek. homoios (liknande) och stasis (stopp, stillastående), är ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system. De tre viktigaste homeostatiska mekanismerna är termoreglering, osmoreglering och reglering av blodsockernivåerna. Flera mekanismer och processer reglerar den interna miljön i syfte att behålla homeostas. Det är främst djur som har f.. Läs vidar på Wikipedia

jämvikt, speciellt hos livsfunktionerna hos en organism || -en

Synonym till Homeostas?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Referat, Undanlagd, Kaloririk, Ambo, Vridscen, Brallor, Stridande