Vad betyder Hippodrom?

Hippodrom, av grekiska hippos (ιππος) , "häst", och dromos (δρομος), "bana" , hästkapplöpningsbana, framför allt i antikens Grekland. Antikens hippodromer var ofta enorma byggnadsverk, med en rak skiljevägg i mitten och banan runt om denna. Den klassiska hippodromen har läktare längs långsidorna och ena kortsidan. Flera hippodromer från antiken finns bevarade. I antikens Rom mo.. Läs vidar på Wikipedia

hästkapplöpningsbana; cirkusbyggnad || -en; -er

Synonym till Hippodrom?

hästkapplöpningsbana; cirkusbyggnad, cirkus


Läs mer om "Hippodrom" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Omslagskille, Kriminalroman, Instick, Mep, Knockout, Planlagd, Rytteri